Finansowanie inwestycji

Formedis Design oferuje dwie formy wsparcia finansowego inwestycji budowlanej - leasing nieruchomości oraz kredyt inwestycyjny.


Finansowanie inwestycji – leasing nieruchomości

Oferujemy Państwu możliwość finansowania inwestycji w formie leasingu nieruchomości.

Leasing nieruchomości jest specyficzną formą finansowania inwestycji, ale co ważne opartą o standardowe przepisy prawne zawarte w kodeksie cywilnym i dotyczące również leasingu każdego innego środka trwałego – samochodów czy maszyn. Czyli – podobnie jak przy leasingu innych środków trwałych – firma leasingowa (w naszym przypadku bank publiczny) nabywa powstający w ramach inwestycji budynek i przekazuje go podmiotowi leczniczemu w użytkowanie. Po zakończeniu umowy leasingu, podmiot leczniczy (leasingobiorca) ma możliwość odkupienia przedmiotu leasingu po z góry ustalonej cenie. Natomiast w trakcie jej trwania zobowiązany jest on do płacenia rat leasingodawcy.

Standardowe – oferowane przez naszego partnera warunki leasingu – przedstawiają się następująco:

  • okres leasingu: 7 – 10 lat
  • wkład własny: ok. 10 – 20% + posiadana dokumentacja projektowa
  • oprocentowanie: WIBOR + marża leasingodawcy ustalana indywidualnie

Wymaganymi dokumentami do oceny wstępnej potencjalnego leasingobiorcy są:

  • sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrachunkowy
  • rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni „zamknięty” okres obrachunkowy.

Finansowanie inwestycji – kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to standardowa forma finansowania inwestycji. Współpracując zarówno z publicznymi i prywatnymi instytucjami finansowymi, oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu optymalnego kredytu inwestycyjnego.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy