Administratorem danych osobowych jest Formedis Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-803) przy ul. św. Marcin 8/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000417402, posiadająca NIP: 7831676318, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: FORMEDIS Design Sp. z o.o., ul. św. Marcin 8/6, 61-803 Poznań, tel. +48 (61) 853 10 46, e-mail: biuro@formedis.pl. Dane osobowe podane podczas kontaktu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi tego kontaktu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi. Z treścią klauzuli informacyjnej wraz z wykazem Pani/Pana uprawnień można zapoznać się pod adresem https://www.formedisdesign.pl/rodo, a także otrzymać ją od nas podczas bezpośredniego kontaktu.